Наистина важни напътствия за прекрасна ливада

Видове поляни

За да имате исканата от Вас поляна, е желателно да изберете коректната тревна смеска (смесица от семена), като пример английски райграс или власатка. Има подходяща комбинация от семена за почти всеки вид тревна площ. Те възможно е да са спортни, декоративни, обществени или разнообразни ландшафтни райони.

tools

Поливане на ливадите

Тревните площи биха могли да са напоявани като на ръка – с маркуч и воден пистолет, така и автоматизирано – с пръскащи глави. Ако се полива през деня, малка част от водата се изпарява, без да бъде използвана. Поради тази причина още по-често се използват по-интелигентни, резултатни и спестяващи вода системи. Много популярни са прибиращите се разпръсквачи. Построяването на такава поливна система Ви дава покой години напред, даваьо Ви възможност удобно да поливате ливадата с използването на едно бутонче или с телефон за поливане.

Обогатяване на ливадите

Заради косенето се премахват частица от хранителните компоненти на тревата. Всичко това би могло да се компенсира благодарение на торене. Важно е да се върши на пролет и на есен, всичко зависи от мащаба на третиране на моравата, също така и от типа наторяващ продукт, който сте използвали. На българския пазар много по-често се налагат гранулирана тор с дълготрайна финкция – траеща няколко месеца.

Краища на тревни площи

За окрайчване на тревните площи, много комфортен инструмент е акумулаторна ножица с дълга ръкохватка.

Съживяване на поляни

Като идва пролетта и моравата се позеленее, на отделни места е възможно да се задържат тъмни елементи. Те се фиксират благодарение на срязване с ръчен уред (като пример права лопата). Подрязаното местенце е възможно да се попълни с тревен чим. Още един метод е неминуемо след премахване на загиналите треви, да се разрохка почвата и да се посадят напълно нови семенца.

Методика на косене

Всеки един път докато режете, е желателно да сменяте посоката на рязане. В противен случай задължително ще бутате стъблото в една, единствена страна, това води след себе си до значително по-лесно сплъстяване на тревните площи. В случай, че най-често подкосявате надясно, сменяйте с подкосяване наляво. В някои случаи трябва и на диагонал, ако променяте курса.

Открийте повече информация: https://megatools.bg/mega/bg-catalog-details-95.html